Ett förenklat årsbokslut, ett bokslut eller en årsredovisning? Bokslut och årsredovisning kräver tillgång till uppdaterad personal till följd av löpande förändringar i regelverk och lagstiftning. Vi på Åhlberg & Partners hjälper dig att på rätt sätt sammanställa din löpande bokföring. Hos oss har du alltid tillgång till den senaste kunskapen, reglerna och systemen.