Vi tar hand om ditt företags hela eller delar av redovisningsarbetet, från att registrera verifikationer till att göra bokslut. Vi gör det på plats hos dig eller hos oss, i våra egna program eller i dina. Hos Åhlberg & Partners är du alltid i centrum och det är helt ditt behov som styr. Vi tar ett helhetsansvar för din bokföring så att du kan ägna dig åt din verksamhet.