Hur mycket kan jag ta i lågbeskattad utdelning i år?

Det korta svaret; det beror på din K10-blankett.

Vi hjälper dig med upprättande och historisk kontroll av tidigare deklarerade uppgifter.